Impressum

Uitgever

WSH - Werkzeugstahl-Härterei GmbH

Hagener Strasse 27-33
D - 58285 Gevelsberg
Bondsrepubliek Duitsland

Tel.:+49-2332-92163
Fax.:+49-2332-921650

E-Mail: info@wsh-gmbh.nl
Internet: http://www.wsh-gmbh.nl

Directeuren: Manfred Grünthal, Lars Grünthal
KvK-nummer: HRB 6087, AG Hagen
BTW-nummer: DE126457052

Vormgeving

WSH - Werkzeugstahl-Härterei GmbH, Duitsland

Webadministrator

wsh-gmbh@spiderwebdesign.eu

Concept

Strategiefabrik, Bochum, Duitsland
info@strategiefabrik.com
http://www.strategiefabrik.com

Programering

Spiderwebdesign, Bochum, Duitsland
info@spiderwebdesign.eu
http://www.spiderwebdesign.eu

Copyright

Al de tekstuele en grafische inhoud van deze Website is door de auteurswet beschermd door de auteur, opdrachtgever en uitgever, de WSH - Werkzeugstahl-Härterei GmbH, Gevelsberg, Bondsrepubliek Duitsland.

Belangrijke opmerking over links

Met vonnis d.d.12 mei 1998 heeft de arrondissementsrechtbank Hamburg (dossiernummer: 312 O 85/98) beslist dat men door het aanbrengen van een link de respectievelijke inhoud van de Website, waarnaar er verwezen wordt, eventueel mee dient te verantwoorden. Dit kan – aldus de arrondissementsrechtbank – slechts daardoor verhinderd worden, dat men uitdrukkelijk van deze respectievelijke inhoud afstand doet. Om deze reden beklemtonen wij nadrukkelijk dat er door ons geen enkele vorm van invloed op de vormgeving en op de respectievelijke inhoud van de Websites, waarnaar er verwezen wordt, uitgeoefend wordt. Wij kunnen daarom niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van Internetpagina’s, naar dewelke onze Website rechtstreeks of onrechtstreeks verwijst. Wij distantiëren ons hiermede uitdrukkelijk van de respectievelijke inhoud van alle Websites, waarnaar er verwezen wordt. Wij verzoeken u, ons op dergelijke links te wijzen, opdat wij deze onmiddellijk kunnen schrappen en eventueel kunnen aangeven. U verkrijgt deze gegevens op de voorwaarden van het Internet. Voor de juistheid van de gegevens en de overeenstemming met de oorspronkelijke gegevens kan er daarom geen garantie gegeven worden.

U bent hier: www.wsh-gmbh.nl Contact Impressum

deutschnederlandsenglish